PRIVACY VERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Arceas Landmeetkantoor CommV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Arceas Landmeetkantoor CommV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Arceas Landmeetkantoor CommV verstrekt. Arceas Landmeetkantoor CommV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

–              Uw voor- en achternaam

–              Uw e-mailadres

WAAROM Arceas Landmeetkantoor CommV GEGEVENS NODIG HEEFT

Arceas Landmeetkantoor CommV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Arceas Landmeetkantoor CommV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG Arceas Landmeetkantoor CommV GEGEVENS BEWAART

Arceas Landmeetkantoor CommV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Arceas Landmeetkantoor CommV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Arceas Landmeetkantoor CommV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Arceas Landmeetkantoor CommV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Arceas Landmeetkantoor CommV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Arceas Landmeetkantoor CommV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Arceas Landmeetkantoor CommV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Arceas Landmeetkantoor CommV heeft hier geen invloed op.

Arceas Landmeetkantoor CommV heeft Google geen toestemming gegeven om via Arceas Landmeetkantoor CommV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Arceas Landmeetkantoor CommV. Arceas Landmeetkantoor CommV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Arceas Landmeetkantoor CommV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Arceas Landmeetkantoor CommV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Arceas Landmeetkantoor CommV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Arceas Landmeetkantoor CommV. www.arceas.be is een website van Arceas Landmeetkantoor CommV.

Arceas Landmeetkantoor CommV is als volgt te bereiken:

Adres: Arceas Landmeetkantoor CommV, Marktweg 41 te 9500 Geraardsbergen

Ondernemingsnummer: BE0779.508.727

Telefoon: 0473 / 27 45 21

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).